ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ជួយស៊ែរបន្តផង ដើម្បីជាចំនេះដឹង!!! កូននេនបង្រៀនពីរបៀបគ្រងស្បង់ជីពរ ដែលបងប្អូនមិនដែលដឹង(មានវីដេអូ)នេះជាវីដេអូមួយដើម្បីជាចំនេះដឹង សំរាប់មនុស្សទូទៅដែលចង់ដឹងពីរបៀបគ្រងស្បង់ជីពរ អាចអនុវត្តតាមវីដេអូនេះ ដោយមានកូននេន ធ្វើការបង្ហាញជាវីដេអូប្រហែល ១នាទី ៣០វីនាទី។ សូមមើលពីរបៀបគ្រងស្បង់ជីពរ របស់លោកម្ចាស់តូចខ្ញុំព្រះករុណា មេត្តាជួយ Shares ផងដើម្បីជាចំនេះដឹងដែលលោកម្ចាស់តូចរបស់ខ្ញុំបានបង្រៀន សូមអនុមោទនា🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤️❤️❤️
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ