ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ពិតជាគួរអោយអាណិតខ្លាំងណាស់ ! គាត់មាន អាយុ៨៣ឆ្នាំ ហើយត្រូវជិះកង់ពី ភូមិគីរីវន្ត័ ទៅអូរស្មាច់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមាន ចំម្ងាយផ្លូវ ទៅវិញទៅមកជាង៣០Km រើសអេតចាយ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត (មានវីដេអូ)


ពិតជាគួរអោយអាណិតលោក តា ទីវផន ខ្លាំងណាស់ដែលគាត់មាន អាយុ83ឆ្នាំ ហើយត្រូវជិះកង់ពី ភូមិគីរីវន្ត័ ទៅអូរស្មាច់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមាន ចំម្ងាយផ្លូវ ទៅវិញទៅមកជាង៣០Km រើសអេតចាយ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នេះហើយដោយសារតែក្រុមគ្រួសារគាត់មានការខ្វះខាតទើបតំម្រូវអោយគាត់ខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនឆាកជីវិតគឺបែបនេះខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីជួយគាត់ច្រើនទេមានតែសំម្រេចចិត្តផុសវិដេអូនេះដើម្បើរកជំនួយពីបងប្អូនក្នុងfacebookជួយដល់គាត់សូមជួយshareវិដេអូរនេះផងសូមអរគុណ។ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧