ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ដំណឹងល្អ ‪រកឃើញហើយ ! ថ្នាំសម្រាប់ជួយព្យាបាលជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង‬‬‬ សូមជួយចែករំលែកបន្តដើម្បី‌ឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺនេះបានដឹងផង


*វិធីធ្វើ៖
១.សំបកស្វាយចន្ទី
២.ម្អមស្រែ
៣.ដើមមុខឈ្នាងពណ៌ស្វាយ‌។
ថ្នាំទាំងបីមុខនេះយកដាំទឹក១លីត្រ រយៈពេល២០នាទី គឺត្រូវប្រើ១កែវរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់បង្កើតគ្រាប់ឈាមឡើងវិញ ហើយថ្នាំពេទ្យក៏លោកអ្នកត្រូវលេបជាមួយដែរកុំចោលអោយសោះលេបជាមួយទឹកថ្នាំនឹងក៏បានដែរ។ ពីមុនពេទ្យថាខូចខួរឆ្អឹងខ្នង ហើយ‌តែពេលដែលបានប្រើថាំនេះឥឡូវអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយហើយ។

​បើលោកអ្នកដែលមានបងប្អូនកើតជំងឺនេះអាចសាកល្បងប្រើថ្នាំនេះដោយដាំទឹកពិសារាល់ថ្ងៃ នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ។
​ប្រភពៈ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយក្មួយ Sokhak Tono ដែលប្រើថ្នាំនេះហើយបានជាសះស្បើយទាំងស្រុង។
លេខទូរស័ព្ទក្មួយផ្ទាល់ 016587029
ហើយសូមជួយ‌shareម្នាក់មួយផង‌ដើម្បី‌អោយអ្នកដែលមានជំងឺនេះបានដឹងផង!
សូមអគុណ‌
** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។