ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

កុំដាច់ចិត្តអូសរំលងស៊ែរម្នាក់មួយទៅដើម្បីរកថវិកាអោយគាត់ឆ្លងទន្លេ ! តើលើលោកនេះស្រីណា ដូចខ្ញុំ ? ប្តីរើសអេតចាយបានត្រឹមដូរបាយហូប ឯពោះកាន់តែធំជិតគ្រប់ខែហើយ ចំណែកប្រាក់ក៏គ្មាន

តើលើលោកនេះ ស្រីណា ដូច ខ្ញុំ ប្តី រើស អេតចាយ បានត្រឹមដូរបាយហូប បើមិន សុំទានតើខ្ញុំអាច ធ្វើអ្វីបានទៀត .ស្រីគេ មាន លុយ គេ អ្នកមាន មានហូបមិនខ្វះ សូម្បីតែក្អក ក៏មានអ្នក យកចិត្តទុកដាក់ដែរ ចំណែកខ្ញុំ ឃ្លានណាស់ ឈឺណាស់ គ្មានអ្នកមើលថែ ត្រូវដើរសុំគេ តាមផ្សារ តាមរោងចក្រ ត្រូវ កុហក គេខ្លះ ក៏ព្រោះ តែកូនក្នុងផ្ទែ ក៏ព្រោះ ចង់រស់ សូមស្រ្តី ជាម្តាយ ជាកូន ជាប្អូន និង បង ហើយ បុរសជាប្តី ឳពុក កូន និងជាប្អូន និងបង សូមជួយដាក់ទាន់ដល់ខ្ញុំផង ខ្ញុំ មិនសុំច្រើនទេ ត្រឹម មួយអ្នក ១,០០០ រៀល ក៏បានដែរ ! បើចង់ជួយគាត់សូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 093633500 សូមអរគុណ