ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

អាណិតក្មេងនេះណាស់ ដោយសារតែគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងគ្មាន…(មានវីដេអូ)យោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះSorya Mako បានសរសេររៀបរាប់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងអោយក្មួយនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនាំកើតរឿងអាក្រក់មកលើក្មួយ។ពីដំបូងក្មេងនេះមានសុខភាពល្អហើយក៏នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងីហើយបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមានអាការៈខុសពីធម្មតា(មានជំងឺ)ហើយគាត់បានសរសេររៀបរាប់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖“ហេតុអីក៏កេីតមានរឿងអាក្រក់បែបនឹងមកលេីក្មួយខ្ញុំ ក្មួយខ្ញុំអត់មានឈឺអីសោះគ្រាន់តាយកទៅចាក់វា៉ក់សាំងនៅមណ្ឌលក្មួយខ្ញុំទៅជាចឹង បេីក្មួយខ្ញុំឈឺមុនពេលទៅចាក់ក៏ខ្ញុំមិនថាដែរនេះអត់សោះ ដោយសាពេទ្យគ្មានទំនួលខុសត្រូវ គ្មានភាពជាពេទ្យក្នុងខ្លួន ធ្វេសប្រហែល ចាក់ថ្នាំអោយរួចពីដែ មិនខ្វល់ពីជឺវិតអ្នកដទៃ… ពេលបងខ្ញុំទៅសួរគាត់ហេតុអីចាក់វ៉ាក់សាំងហេីយកូនទៅជាចឹង គាត់បាននិយាយថាគាត់មិនដឹងទេ… តេីគាត់និយាយបែកនឹងគាត់សមជាពេទ្យដែរទេ? បេីក្មេងនឹងជាកូនរបស់អ្នក តេីអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា? ដោយសាភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក បានបំផ្លាញជឺវិតក្មេងម្នាក់.. សូមរដ្នាភិបាលមេត្តារឹកបន្តឹងពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពផង🙏🏻 តេីពួកខ្ញុំអាចផ្ញេីជឺវិតនឹងពួកគាត់មឹចបាន បេីពួកគាត់គ្មានទំនួលខុសត្រូវបែបនឹង😢😢
( ពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពឃុំរលាំងកែង នាក់ចាក់ )”។