ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

សុំត្រឹមជួយស៊ែរបានអត់!!! អាណិតលោកតាណាស់ រស់នៅគ្មានទីពឹង គ្មានម្ហូបអាហារ គ្មានទ្រព្យសម្បតិ្ត គ្មានអ្វីទាំងអស់ សូម្បីតែផ្ទះក៏គ្មានដែរ ដូចរូបភាពនេះហើយ ជាផ្ទះរបស់គាត់មនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកសុទ្ធតែមានវាសនាខុសគ្នា អ្ន​កខ្លះកើតមកមានលុយមានឡានស្រាប់ ដោយមិនចាំបាច់ពិបាកឡើយ សំរាប់អ្នកខ្លះខ្វះភាពកក់ក្ដៅ ខ្វះទីជម្រក ខ្វះម្ហូបអាហារ ខ្វះការសិក្សា ខ្វះសុភមង្គល ខ្វះមិនចេះគ្រប់ អ្វីក៏មិនមាន មានតែទុក្ខ ដូចទៅ លោកតាណាស់ រស់នៅគ្មានទីពឹង គ្មានម្ហូបអាហារ គ្មានទ្រព្យសម្បតិ្ត គ្មានអ្វីទាំងអស់ សូម្បីតែផ្ទះក៏គ្មានដែរ ដូចរូបភាពនេះហើយ ជាផ្ទះរបស់គាត់។
យោងតាមគណនីឈ្មោះ Sean Cheasen KH បានរៀបរាប់ថា អាណិតលោកតាម្នាក់នេះណាស់ លោកអើយ គឺលោកតារស់នៅភូមិប្រាសាទ ឃុំសានគរ សុ្រកកំពង់សា្វយខេត្តកំពង់ធំ លោកតារស់នៅ អត់មាននាក់ពឹងពាក់អាស្រ័យនោះឡើយ សូម្បីផ្ទះក៏អត់មានដែរ ដេកនៅដូចបងប្អូន ឃើញជាក់ស្តែងស្រាប់​​ បើបងប្អូនមានចិត្ត អាណិតសូមជួយគាត់ផង។