ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

សុភាពបុរស គួរកាត់សក់បែបណាទើបសមទម្រង់មុខ នាឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំថ្មី ២០១៧ បើនិយាយពីរឿងម៉ូដសក់សម្រាប់សុភាពបុរសគ្រប់រូប ជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ទាយសក់បុរសមានច្រើន ដែលជាងកាត់សក់បានណែនាំតាមម៉ូដសក់របស់តារាបរទេស ក៏ប៉ុន្ដែការជ្រើសរើសម៉ូដសក់ អាចនឹងមានបញ្ហាដោយខុសទម្រង់មុខ ប្រសិនបើកាត់រួចហើយនោះមិនអាចកែកុនបានវិញភ្លាមឡើយ ត្រូវប្រើរយ:ពេលយូរទៀតទើបអាចកាត់តម្រូវចិត្តជាថ្មីបាន ។
តាមរយ:គេហទំព័រទស្សនាវដ្តីបរទេស menshairstyletrends.com បានលើកបង្ហាញម៉ូដតាមទម្រង់មុខជាច្រើន ដែលច្នៃម៉ូដសក់ដោយជាងជំនាញនិងមានឈ្មោះល្បី ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទស្សនាហើយ អាចពិចារណាបានថា នាឆ្នាំ ២០១៧ នេះ លោកអ្នកនឹងជ្រើសរើសម៉ូដសក់ តាមទម្រង់មុខអ្នកត្រូវ ដោយមិនខកបំណង ៕
ខាងក្រោមនេះមានម៉ូដសក់ ៤៩ សន្លឹកដែលលោកអ្នកជាសុភាពបុរសគួរពិចារណា :