ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ម​មែ រការ និង​ជូត​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​រាប់​លុយរាប់​មិនចេះ​អស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​អ្នក​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​ខាងលើ អាច​នឹង​មាន​លាភ​សំណាង ដោយ​អាច​រាប់​លុយ​រាប់មិនអស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ​។ 

ឆ្នាំ​មមែ​
អ្នក​ដែល​កើត​នៅ​ឆ្នាំនេះ ជា​មនុស្ស​ដែល​អាច​ពុះពារ​គ្រប់​ឧបសគ្គ​ទាំង​អស់​។ លុះ​ចូល​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ នឹង​អាច​រួចផុត​ពី​សំណាងអាក្រក់​ទាំងឡាយ​។ មិន​ត្រឹមតែ​អាច​មាន​រឿង​ល្អៗ​កើតឡើង​ច្រើន​ក្នុង​ជីវិត ថែម​ទាំង​អាច​មាន​លាភ​ពេញ​មួយឆ្នាំ​។ ជា​ហេតុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​គេ​អាច​ប្រមូលបាន​ផល​ច្រើន​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​។​

ឆ្នាំ​រការ​
ទោះបីជា​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​ឆុង​នឹង​អ្នក​ក៏ដោយ ក៏​អ្នក​មាន​អ្នក​តាម​ជួយ​ដែរ​។ នៅពេលដែល​មាន​អ្នក​តាម​ជួយ​បែបនេះ លាភ​សំណាង​របស់​អ្នកនឹង​កាន់តែ​ល្អ ដោយ​អ្នក​អាច​ចំណេញ​បាន​ប្រាក់​ច្រើន​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​។​

ឆ្នាំ​ជូត​
នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ផ្កាយ​សំណាង​នឹង​រះ​ជិត​ខ្លួន​អ្នក​។ អ្នក​នឹង​អាច​ចំណេញ​ច្រើន​នៅពេលដែល​មាន​ផ្កាយ​សំណាង​នៅ​ជិត​ខ្លួន​។ ជាពិសេស អ្នកនឹង​មានទ្រព្យ​ចូល​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន ថែម​ទាំង​អាច​ទទួលបាន​ពី​ការបណ្តាក់ទុន​ផងដែរ​៕

​ប្រភព ៖ cocomy.net