ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

គួរអោយអាសូរណាស់​! ក្មួយប្រុសម្នាក់កើតជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល រស់ពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀត (មានវីដេអូ)


តាំងពីលេងfbមកខ្ញុំមឹនដែលសុំអោយបងប្អូនជួយសែរទេ សូមសែរម្នាក់១ផង រស់ពីបាកជាងស្លាប់ទៅទៀត ។ តើមានអ្នកណាយល់អារម្មណ៌នេះ?ក្មួយអើយពូជួយស្អីក៌មឹនបានដែរ នេះជាជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល។