ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ជួយស៊ែរបន្តផងចុះ!!! នេះជាជំងឺដ៏ចម្លែក បណ្ដាលមកពីការទទួលទាន ចំណីអាហារ បន្លែផ្លែឈើ សាច់ ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីលើសកំរិត(មានវីដេអូ)ក្នុងនាមជាអ្នកចែកចាយព័ត៍មាន សុខភាព និងសេចក្តីសុខរបស់កូនខ្មែរយើង ការទទួលទានគឺសារសំខាន់បំផុត។ ចូររួបរួមគ្នាការពារពួកខ្លួនពីជំងឺដែលកាចសាហាវ និងអាចការពារបាន ដូចជាជៀសវាង ចំណីអាហារ បន្លែផ្លែឈើ សាច់ ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ។ល។ ដែលមានផ្ទុកនូចសារធាតុគីមីលើសកំរិត។
យោងតាមគណនីម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Alex Chantra ជំងឺដ៏កាចសាហាវម្យ៉ាង ដែលគួរឲ្យខ្លាចកើតមាននៅប្រទេសវៀតណាម បណ្ដាលមកពីការទទួលទាន ចំណីអាហារ បន្លែផ្លែឈើ សាច់ ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ។ល។ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីលើសកំរិត។
នេះគ្រាន់តែជាប្រភពមួយដែលទទួលបានពីបងប្អូនយើងប៉ុណ្នោះ ចំពោះហេតុការណ៍ជាក់លាក់ យើងពុំទាន់ទទួលបាននោះ តែសូមបងប្អុនយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនីអាហារផង។