ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

របៀបបណ្តុះសណ្តែកក្នុងដបងាយស្រួលឆាប់បានញ៉ាំ មិនបារម្ភខ្លាចប៉ះបន្លែគីមី


សណ្តែកបាយយកមកលាងទឹកអោយស្អាត 
  • រួចទ្រាំទឹកក្តៅក្នុងកំដៅ45c.ទុករយៈពេល១ម៉ោង
  • ស្រង់មកដាក់ចូលក្នុងដប ដោយកាត់ដបដូចរូបភាព
  • ដាក់ផ្ដេកដប យកកន្សែងមករុំដបអោយជិត កាន់តែហប់កាន់តែល្អ ១ថ្ងៃអោយទឹក៣ដង ,រយៈពេល៣យប់បានសណ្តែកញាំហើយ! 
  • សណ្តែក0,5kgបានផល1.2kg​​​​